Open Zaak configuratie

API dashboard

Parameter Waarde Ok?
Site domain openzaak.test.rotterdam.opengem.nl
HTTPS True
Notificaties API https://opennotificaties.test.rotterdam.opengem.nl/api/v1/
Autorisatiegegevens voor de Notificaties API Geconfigureerd
Notificaties API verbinding en autorisaties Kan kanalen ophalen