Open Zaak startpunt

API dashboard

Zaken

API specificatie

Technische API documentatie in de vorm van een Open API Specificatie (OAS).

API specificaties
API scopes

Alle scopes binnen deze API voor gebruik in JWT's t.b.v. autorisaties.

API scopes
Notificaties

Gebeurtenissen waarover dit component notificaties verstuurt.

Notificaties

Runtime gedrag

Beschrijving van de business logica (VNG Standaard).

Zaken API   

Beheer